Esportowy weekend – ustrzel bonus od Fortuny

Jesteś fanem esportu?

Obserwujesz rozgrywki w Counter Strike Global Offensive?

Ustrzel bonus od Fortuny! Weź udział w esportowym weekendzie i odbierz gwarantowany prezent.

Najbliższy weekend stoi pod znakiem esportowych emocji. W piątek, sobotę i niedziele rozgrywane będą turnieje z udziałem najlepszych drużyn Counter Strike Global Offensive na świecie. W ofercie Fortuny znajdziesz spotkania: Games Clash Masters z udziałem AGO Esports, ESL One Cup, gdzie zagrają m.in. Faze Clan czy Liquid oraz Blast Pro Series, w którym zawalczą Astralis i Virtus.pro.

Co należy zrobić, by wziąć udział w Esportowym Weekendzie?

  • Wystarczy w dniach 28.09-30.09.2018 postawić poprzez stronę Fortuny lub aplikację mobilną kupon zawierający co najmniej jedno zdarzenie z oferty esportowej w ramach oferty prematch lub live
  • Minimalna stawka kuponu to 10 zł brutto
  • Promocja obejmuje kupony typu SOLO i AKO

Osoby, które spełnią warunki promocji otrzymają w prezencie 10 zł w punktach FKP na dalszą grę

To jeszcze nie wszystko. Dodatkowo Fortuna nagrodzi również najlepszych typerów, którzy spełnią warunki promocji Esportowy Weekend.

10 najlepszych wygranych kuponów z najwyższym kursem otrzyma:

  • Miejsca od 1 do 3 – karta przedpłacona do Media Ekspert o wartości 500 zł
  • Miejsca od 4 do 6 bonus o wartości 300 zł (w punktach FKP)
  • Miejsca od 7 do 10 bonus o wartości 200 zł (w punktach FKP)

 

REGULAMIN PROMOCJI „E-sportowy weekend”
obowiązujący w dniach: 28.09-30.09.2018 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „E-sportowy
weekend”, zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400, kapitał
zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną.
3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniach od 28 do 30 września 2018 r.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.3.1. w dniach jej obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora zakład lub zakłady za minimalną kwotę 10 PLN brutto;
3.3.2. zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu min. 1 zdarzenie związane
z E-sportem z oferty Live lub Prematch;
3.3.3. zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO, AKO;
3.3.4. kwota minimalna, o której mowa w ppkt 3.3.1 dotyczy całego kuponu.
3.4. Gracze, którzy spełnią warunki, o których mowa w pkt. 3.3, otrzymają bonus w postaci
1 400 punktów Fortuna Klub Plus, co odpowiada kwocie 10 PLN.
3.5. Promocja nie obejmuje w zakładów unieważnionych lub anulowanych.
3.6. Bonus zostanie przypisany do iKont graczy do godz. 23:59 następnego dnia po zakończeniu
Promocji tj. w dniu 01.10.2018.
3.7. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.8. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę zawartych
zakładów spełniających powyższe warunki.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

 

REGULAMIN PROMOCJI „E-sportowy weekend – najlepsze kupony”
obowiązujący w dniach: 28.09-30.09.2018 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „E-sportowy
weekend – najlepsze kupony”, zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400, kapitał
zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną.
3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniach od 28 do 30 września 2018 r.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.3.1. w dniach jej obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora zakład lub zakłady za minimalną kwotę 10 PLN brutto;
3.3.2. zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu min. 1 zdarzenie związane
z E-sportem z oferty Live lub Prematch;
3.3.3. zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO, AKO;
3.3.4. kwota minimalna, o której mowa w ppkt 3.3.1 dotyczy całego kuponu.
3.4. Dziesięciu graczy z wygranym kuponem o najwyższym kursie całkowitym otrzyma nagrody zgodnie
z zajętym miejscem w rankingu: miejsca od 1 do 3 – karta przedpłacona do Media Expert o
wartości 500 zł, miejsca od 4 do 6 bonus o wartości 42000 punktów Fortuna Klub Plus, co
odpowiada kwocie 300 zł, miejsca od 7 do 10 6 bonus o wartości 28000 punktów Fortuna Klub
Plus, co odpowiada kwocie i 200 zł.
3.5. W przypadku, gdy kilku graczy będzie mieć wygrany kupon przy takim samym kursie całkowitym,
pod uwagę będzie brany kupon z wyższą stawką.
3.6. Promocja nie obejmuje kuponów przegranych, wypłaconych wcześniej (opcja Early Cash Out)
3.7. Promocja nie obejmuje w zakładów unieważnionych lub anulowanych.
3.8. Bonus gotówkowy zostanie przypisany do iKont graczy do godz. 23:59 następnego dnia po
zakończeniu Promocji tj. w dniu 01.10.2018.
3.9. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu/nagrody rzeczowej, zostaną
powiadomieni drogą mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.10. Nagrody rzeczowe dla graczy, których kupony zakwalifikowały się do pierwszej trójki, zostaną
wysłane na adres wskazany przez graczy, po uprzednim kontakcie telefonicznym/mailowym.
3.11. W przypadku braku możliwości kontaktu z wygranym graczem (po 3 kolejnych dniach
podejmowania próby kontaktu), nagroda rzeczowa przechodzi na gracza, który zajął niższe
miejsce.
3.12. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę
zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.