StarLadder Minor 2019 – zgarnij nagrody i TY

Od 17 lipca do 29 lipca trwa StarLadder Minor 2019! Jest to rozgrzewka przed StarLadder Major 2019!

W trakcie kwalifikacji do najważniejszej imprezy esportowej możesz zgarnąć wyjątkowe nagrody! Najlepszy gracz wygra aż 1000 zł do wykorzystania na gadżety w CS:GO!

Voucher możesz wymienić na przykład na nóż myśliwski – Marmurkowy Gradient, karabin AK-47 – Asiimov czy karabin M4A4 – Cesarz!

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI?

Wystarczy, że w dniach 16.07.2019 – 29.07.2019 zajmiesz miejsce w pierwszej dziesiątce naszego rankingu!

Ranking tworzony jest na podstawie obrotu Klienta w kolejności od najwyższego i uaktualniany jest w każdy dzień roboczy trwania promocji.

Obrót obliczany jest wyłącznie z zakładów spełniających warunki promocji.

Sprawdź ranking!

NAGRODY

Nagroda 1. Karta podarunkowa Steam  o wartości 1000 zł.

Nagroda 2. Karta podarunkowa Steam  o wartości 700 zł.

Nagroda 3. Karta podarunkowa Steam  o wartości 400 zł.

Nagroda 4. Bonus w postaci doładowania salda bonusowego w wysokości 100zł (na koncie gracza TOTALbet).

Nagroda 5. Bonus w postaci doładowania salda bonusowego w wysokości 100zł (na koncie gracza TOTALbet).

Nagroda 6. Bonus w postaci doładowania salda bonusowego w wysokości 100zł (na koncie gracza TOTALbet).

Nagroda 7. Karta podarunkowa Steam  o wartości 200 zł.

Nagroda 8. Bonus w postaci doładowania salda bonusowego w wysokości 100zł (na koncie gracza TOTALbet).

Nagroda 9. Bonus w postaci doładowania salda bonusowego w wysokości 100zł (na koncie gracza TOTALbet).

Nagroda 10. Karta podarunkowa Steam  o wartości 200 zł.


WARUNKI PROMOCJI

* Obowiązuje w dniach 16.07.2019 (godz. 00:00) – 29.07.2019 (godz. 23:59).

* Postaw zakład SOLO lub AKO, z kursem łącznym kuponu minimum 2,00 za dowolną stawkę;

* Zakład zawierać będzie wyłącznie typowania z oferty przedmeczowej lub live na zdarzenia z zakładki Esport, rozgrywane w dniach 17.07.2019 – 29.07.2019;

* Z promocji wyłączone są zakłady specjalne, np. Total Boost;

* Nagrody w postaci kart podarunkowych zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 30 dni od daty zakończenia promocji w postaci kodów drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Bonusy znajdą się na kontach graczy do 48 godzin od daty zakończenia promocji.

* W celu przeniesienia bonusu na saldo główne, należy dokonać 3-krotnego obrotu, każdy z zakładów musi posiadać minimum 3 zdarzenia na kuponie z minimalnym kursem każdego zdarzenia 1.20, a kurs łączny (całkowity) kuponu musi wynosić minimum 2,00.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0
§ 1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i organizacji sprzedaży premiowej pod nazwą „PROMOCJA
RUNDA NA FULLU 2.0 ”.
2. Organizatorem PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 jest TOTALbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul Jubilerskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000662497, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000 zł, NIP: 1132929621 (zwany dalej
„Organizatorem” lub „TOTALbet”).
3. PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Prawa i obowiązki
Organizatora i Klientów określa także Regulamin zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet
dostępny na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl (zwany dalej „Regulaminem zakładów”)
oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 obowiązuje od dnia 16.07.2019r. od godz. 00:00 do dnia 29.07.2019 r. do
godz. 23:59.
5. PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 objęta jest oferta zakładów bukmacherskich organizowanych na stronie
www.totalbet.pl
§ 2
Warunki uczestnictwa w PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0
1. W PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
2. PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 przeznaczona jest dla osób, które posiadają Konto tymczasowe lub Konto
stałe na stronie www.totalbet.pl (zwanego dalej: „Kontem”) i które posiadają środki w odpowiedniej
wysokości na saldzie głównym (zwane dalej: Saldem) w serwisie www.totalbet.pl (zwanych „Klientami”).
3. W PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność
do czynności prawnych, które w trakcie trwania PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 dokonają zawarcia
minimum jednego zakładu z Salda głównego spełniającego poniższe warunki:
– zakład SOLO lub AKO, z kursem łącznym kuponu minimum 2,00;
– zakład może być postawiony za dowolną stawkę;
-zakład zawierać będzie wyłącznie typowania z oferty przedmeczowej lub live na zdarzenia z zakładki Esport,
rozgrywane w dniach 17.07.2019 – 29.07.2019;
– z promocji wyłączone są zakłady specjalne, np. Total Boost.
4. PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 objęty może zostać tylko jeden pakiet zakładów danego użytkownika
spełniający warunki promocji.
5. Uczestnictwo w PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 jest dobrowolne.
§ 3
Zasady uczestnictwa w PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0
1. Klienci z tytułu udziału w PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 są uprawnieni do otrzymania jednej z 10 nagród.
Nagrodzonych zostanie 10 najwyżej sklasyfikowanych osób w rankingu według poniższej klasyfikacji:
Nagroda 1. Karta podarunkowa Steam o wartości 1000 zł (bądź kilka kart o łącznej wartości 1000 zł)
Nagroda 2. Karta podarunkowa Steam o wartości 700 zł (bądź kilka kart o łącznej wartości 700 zł)
Nagroda 3. Karta podarunkowa Steam o wartości 400 zł (bądź kilka kart o łącznej wartości 400 zł)
Nagroda 4. Bonus w postaci doładowania salda bonusowego w wysokości 100 zł.
Nagroda 5. Bonus w postaci doładowania salda bonusowego w wysokości 100 zł.
Nagroda 6. Bonus w postaci doładowania salda bonusowego w wysokości 100 zł.
Nagroda 7. Karta podarunkowa Steam o wartości 200 zł (bądź kilka kart o łącznej wartości 200 zł)
Nagroda 8. Bonus w postaci doładowania salda bonusowego w wysokości 100 zł.
Nagroda 9. Bonus w postaci doładowania salda bonusowego w wysokości 100 zł.
Nagroda 10. Karta podarunkowa Steam o wartości 200 zł (bądź kilka kart o łącznej wartości 200 zł)
2. Ranking osób tworzony jest na podstawie obrotu Klienta w kolejności od najwyższego. Obrót liczony jest
wyłącznie z zakładów spełniających warunki promocji.
3. W przypadku obstawiania zakładów o przeciwstawnym wyniku do obrotu zaliczany jest jedynie pierwszy
postawiony zakład.
4. Każdy klient może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
5. Nagrody w postaci kart podarunkowych zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 30 dni od daty zakończenia
promocji w postaci kodów drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Bonusy znajdą się na kontach
graczy do 48 godzin od daty zakończenia promocji.
6. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Bonusu oraz nagrody na osobę trzecią ani prawo
do wymiany Bonusu oraz nagrody na jego równowartość w gotówce.
7. Kwota Bonusu widoczna jest na Saldzie bonus i nie jest wliczona do Salda.
8. W celu aktywacji Bonusu do gry, należy dokonać Aktywacji Bonusu na Koncie Klienta.
9. Termin na aktywację Bonusu wynosi 30 dni. W celu przeniesienia bonusu na saldo główne, należy dokonać
3-krotnego obrotu, każdy z zakładów musi posiadać minimum 3 zdarzenia na kuponie z minimalnym kursem
każdego zdarzenia 1,20, a kurs łączny (całkowity) kuponu musi wynosić minimum 2,00.
10. Do warunków obrotowych bonusu określonych w ust. 8 nie będą zaliczane zakłady rozliczone jako zwrot
stawki oraz zakłady, które w momencie rozliczenia nie spełnią warunku minimalnego kursu łącznego
(całkowitego) 2,00.
11. Wygrane z zakładów zawartych z Salda bonus doliczane są do Salda bonus.
12. W przypadku gdy, zakład zawarty z Salda bonus zostanie rozliczony jako zwrot stawki wówczas kwota Bonusu
zostanie zwrócona na Saldo bonus z możliwością ponownej gry.
13. W przypadku zakładów z wieloma zdarzeniami, zdarzenie objęte zwrotem stawki przyjmuje kurs 1,00 i
rozliczone jest zgodnie z Regulaminem zakładów, jednak stawka z takiego zakładu nie będzie zaliczona do
warunków obrotu Bonusu jeśli w wyniku unieważnienia, kurs łączny (całkowity) rozliczonego zakładu jest
niższy niż 2,00.
14. Zakłady z Salda bonus nie mogą być zawierane na zdarzenia, których data rozliczenia jest późniejsza niż data
ważności Bonusu.
15. Do warunków obrotowych Bonusu z Salda bonus oraz nie są wliczane zakłady wypłacone przez Klienta przy
użyciu usługi Cash-out.
16. Po spełnieniu warunków obrotowych Bonusu określonych powyżej pozostały Bonus zostanie przeniesiony
na Saldo z możliwością dalszej gry lub wypłaty.
17. Termin ważności Bonusu wynosi 30 dni i jest liczony od momentu aktywacji bonusu. Po tym terminie
niewykorzystane środki z Salda bonus podlegają wyzerowaniu.
18. Bonus aktywuje się na koncie gracza automatycznie Jeśli klient posiada w danym momencie aktywny inny
bonus, to bonus RUNDA NA FULLU 2.0 zostanie przyznany jako oczekujący na ręczną aktywację, na która
klient ma maksymalnie 14 dni.
§ 4
Reklamacje
1. Reklamacje można składać wyłącznie na piśmie, na adres siedziby Spółki TOTALBET Zakłady Bukmacherskie
Sp. Z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa w terminie 14 dni od otrzymania nagrody lub bonusu.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając pisemną odpowiedź na adres podany
przez klienta.
4. W razie pytań dotyczących Regulaminu oraz reklamacji można skontaktować się przez adres e-mailowy:
pomoc@totalbet.pl
§ 5
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
o grach hazardowych oraz Regulamin zakładów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych
Klientów z uczestnictwa w PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 lub dopuszczających do udziału w PROMOCJA
RUNDA NA FULLU 2.0.
3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w PROMOCJA RUNDA NA
FULLU 2.0 oraz anulowania wygranej w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu zakładów,
b) próby tworzenia kilku Kont lub zakładania Kont na różne dane osobowe przez tego samego Klienta lub
kilku Klientów działających w porozumieniu,
c) posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez Klienta
nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
d) podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla
uczestnictwa w PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych
praktyk mających cechy wyłudzenie Bonusu,
4. Udział w PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 przysługuje wyłącznie dla jednego Klienta, jednego Konta,
jednego gospodarstwa domowego, jednego adresu IP. Ponadto wygrane w PROMOCJA RUNDA NA FULLU
2.0 , nie zostaną przyznane lub mogą zostać odebrane gdy adres IP oraz wykorzystane urządzenie
(komputer/telefon) zostało wykorzystane na innym Koncie Klienta począwszy od momentu rejestracji do
zlecenia wypłaty wygranych środków.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo
natychmiast zamknąć Konto takiego Klienta.
6. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku ze sprzedażą premiową
PROMOCJA RUNDA NA FULLU 2.0 na stronie internetowej Organizatora mają charakter wyłącznie
informacyjny.